Sitoplazma Nedir? Organel Nedir? Hücrede Bulunan Organeller Nelerdir?

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki alana sitoplazma denir. Sitoplazma yarı akışkan özellikteki sitozol denilen sıvı ve içinde asılı duran organellerden oluşur.

Çözünmüş enzimler, amino asit ve nükleotit gibi yapı taşları RNA, iyonlar, koenzimler, CO2, NH3 gibi metabolik atıklar ve su sitoplazmada bulunan maddelere örneklerdir.

Hücre içerisinde farklı görevleri yerine getiren işlevsel birimlere organel denir. Prokaryot hücrelerde organel olarak sadece ribozom bulunur. Ökaryot hücrelerde ise ribozom organeline ek olarak diğer organeller de vardır.

Canlı hücrelerde bulunan organeller ve görevleri şu şekilde özetlenebilir. Organellere tıklayarak özetleri okuyun.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

Yorum yapın