Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz?

-> Doğal sistemlerin oluşum ve gelişim süreçlerini anlayabilmek,

-> Doğal ve beşerî süreçlerin kendi içindeki işleyişleri ile birbirlerini nasıl etkilediklerini ve bu işleyişin zaman içerisindeki değişimini anlayabilmek,

-> Giderek birbirine bağımlı hâle gelen doğal ve beşerî süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini kavrayarak yaşanılan yerin konumu ile fiziksel ve kültürel özelliklerini öğrenebilmek,

-> Coğrafi süreçlerin geçmişteki durumundan hareketle insanların yaşam tarzlarının zaman içindeki değişimini ve çevreyi nasıl etkilediklerini anlayabilmek,

-> Coğrafi olaylara ilişkin olarak “nerede, nasıl ve niçin?” gibi sorular sorarak yaşanılan yer, bölge ve ülkenin ve tüm dünyaya ilişkin zihin haritasını oluşturmak,

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz

-> Toplumun mekânsal organizasyonundan hareketle dünyadaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilmek,

-> Yerel ve küresel ölçekte coğrafi olay ve olguların mekânsal dağılımını tanıyabilmek,

-> Fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olabilmek,

-> Dünyadaki sınırlı doğal kaynakların kullanımına ve korunmasına yönelik planlamalar konusunda akılcı karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

-> Giderek küreselleşen dünyada karşılıklı bağımlılığı anlayabilmek ve dünya vatandaşı olabilmek için coğrafya öğrenmeliyiz.

http://www.cangeoeducation.ca

Yorum yapın