Mitokondri Nedir? Mitokondrinin Görevi Nedir?

Tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Işık mikroskobu ile görülebilecek büyüklüktedir. Oksijenli solunum reaksiyonlarının yapıldığı organeldir. (Görsel 2.32)

Tüketilen enerji miktarına göre sayısı hücreden hücreye farklılık gösterir. Örneğin, karaciğer hücrelerinde yaklaşık 1000 kadar mitokondri bulunurken çizgili kas hücrelerinde bu sayı daha fazladır.

Çünkü çizgili kaslar kol ve bacaklarımızda bulunan ve hızlı kasılan kaslardır, bu yüzden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

Görsel 2.32 Mitokondri, sadece ökaryot hücrelerde bulunur.
Görsel 2.32 Mitokondri, sadece ökaryot hücrelerde bulunur.

Çift katlı zar ile çevrili bir organeldir. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır. Bu organel, içerisinde bulunan DNA molekülünün eşini yaparak bölünebilir. Demek ki bir hücrenin enerji ihtiyacı arttığında mitokondri sayısını artırılabilir. Tabi bu olayların kontrolünü hücrenin çekirdeği yapar.

Mitokondri iç zarının organel içerisine doğru oluşturduğu kıvrımlara krista denir. Krista üzerinde enerji üretiminden sorumlu elemanlar bulunur. İç zarın bu şekilde kıvrım yapması reaksiyon yüzeyini artırarak daha fazla enerji üretimini sağlar.

Organelin sıvı kısmına ise matriks adı verilir. Bu kısımda organelin kendine ait DNA, RNA ve ribozomları bulunur. DNA’sı prokaryot hücrelerinki gibi halkasaldır.

Mitokondri organelinde organik maddeler inorganik maddelere dönüştürülerek ATP üretimi yapılır.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

Yorum yapın