Golgi Aygıtı Nedir? Golgi Aygıtının Görevi Nedir?

Çok sayıda yassılaşmış keseciğin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. (Görsel 2.24)

Endoplazmik retikulum organelinin yakınlarında bulunur. Çünkü endoplazmik retikulumda üretilip hücre dışına gönderilecek moleküller bu organele gelir.

Şekil 2.24 Hücre dışına salgılanacak moleküllere son şeklini veren Golgi aygıtı
Şekil 2.24 Hücre dışına salgılanacak moleküllere son şeklini veren Golgi aygıtı

Golgi aygıtı, hücre zarının yapısını oluşturan glikolipit ve glikoprotein moleküllerinin üretimini yapar. Bitkilerde ise hücre zarında üretilen selüloz liflerini düzenler.

Bu organel, granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretilen sindirim enzimlerini paketleyerek lizozom organelinin oluşumunu sağlar.

Salgı üreten tükürük bezi, pankreas bezi gibi yapıların hücrelerinde Golgi aygıtı, diğer hücrelere göre daha fazla bulunur.

Endoplazmik retikulumdan Golgi aygıtına gönderilecek moleküller koful adı verilen özel bir kese ile Golgi organeline girer. (Görsel 2.25) Burada son şeklini aldıktan sonra tomurcuklanarak ayrılır. Peki endoplazmik retikulumdan ayrılan kofullar Golgi aygıtına gideceğini nereden bilmektedir?

Kofullar seçici özelliktedir ve her zarla kaynaşmaz. Koful zarında bulunan proteinler, kofulun gideceği yeri belirler.

Görsel 2.25. Protein üretimi ve hücre dışına salgılanması
Görsel 2.25. Protein üretimi ve hücre dışına salgılanması

Golgi aygıtının işlevlerindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara sebep olur. Örneğin, Golgi salgılarının akışkanlığı azalırsa üretilen salgılar çok yoğun olduğundan küçük hava yollarını tıkar ve akciğer rahatsızlıkları oluşur.

Bağırsaklarda üretilen bu kıvamlı sıvılar mukus akmasını engeller ve besinlerin bağırsak içinde ilerlemesinde aksamalara neden olur. Hastada karın şişkinliği ve gaz oluşur.

Golgi aygıtının görev yapmaması sonucu oluşan diğer bir rahatsızlık Alzheimer hastalığıdır. Bu hastalıkta, sinir hücrelerinde amiloid adı verilen protein, nöronların dışında birikir ve sinir hücreleri işlevini yitirir. Hastada hafıza kaybı, olay ve zamanı karıştırma ile kendini gösteren bunama oluşur.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

Yorum yapın