Ribozom Nedir? Ribozomun Görevi Nedir?

Ribozom, protein sentezinin yapıldığı tüm canlı hücrelerde bulunabilen en küçük ve zarsız organeldir. (Görsel 2.22) Yapısında ribozomal RNA ve protein vardır.

Bundan dolayı nükleoprotein yapılıdır. Bir hücredeki ribozom sayısı on binlerle ifade edilir.

Görsel 2.22 Proteinin sentezlendiği ribozom organeli
Görsel 2.22 Proteinin sentezlendiği ribozom organeli

Küçük ve büyük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşmuştur ve bir ribozom yaklaşık 20-30 nanometre çapındadır.

Ribozom organeli prokaryot ve ökaryot hücrelerde sitoplazmada serbest olarak aynı zamanda ökaryot hücrelerde granüllü endoplazmik retikulum ve çekirdek zarının dış yüzeyinde de bulunur. Ökaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplast gibi çift zarlı organeller de ribozom içerir.

Ribozom organeli, ökaryot hücrelerin çekirdekçiğinde üretilir. Fakat çekirdek içinde aktif değildir. Çekirdek zarı üzerindeki porlardan dışarı çıkıp aktiflik kazanır. H

ücre içinde kullanılacak olan proteinler, serbest ribozomlarda üretilirken hücre dışına gönderilecek olan proteinler, granülIü endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozomlarda üretilir.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

Yorum yapın