Peroksizom (Mikro Cisimcikler) Nedir? Peroksizomun Görevi Nedir?

Hücrede oluşan birçok zehirli maddeyi yok eden bir organeldir.

Özellikle karaciğerde, sahip olduğu katalaz enzimi ile metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan ve zehirli olan hidrojen peroksiti (H2O2), su ve oksijene parçalar.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

Yorum yapın