Endoplazmik Retikulum Nedir? Endoplazmik Retikulumun Görevi Nedir?

Endoplazmik retikulum (ER) çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzanan kanalcıklar sistemidir. (Görsel 2.23 a ve b)

Bazı endoplazmik retikulum organellerinin üzerinde ribozom bulunur. Bu durumda granüllü endoplazmik retikulum adını alır.

Görsel 2.23. a. Endoplazmik retikulumun şekli b.Endoplazmik retikulumun 3000 kez büyütülmüş elektron mikroskop görüntüsü
Görsel 2.23. a. Endoplazmik retikulumun şekli b.Endoplazmik retikulumun 3000 kez büyütülmüş elektron mikroskop görüntüsü

Hücre dışına gönderilecek olan proteinler, granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretildikten sonra paketlenerek Golgi aygıtına gönderilir. Bu proteinler Golgi aygıtında son şeklini aldıktan sonra paketlenerek gidecekleri yerlere gönderilir.

Granülsüz endoplazmik retikulumda ise lipit sentezi yapılır. Granülsüz endoplazmik retikulum ayrıca kas hücreleri için gerekli olan kalsiyum mineralinin depolandığı, alkol ve ilaç gibi maddelerin zehirli etkilerinin yok edildiği, asidik ve bazik reaksiyonların birbirini etkilemeden gerçekleşmesinin sağlandığı organeldir.

Glikozun fazlası, karaciğerdeki granülsüz endoplazmik retikulumda glikojen olarak depolanır. Yani karbonhidrat metabolizmasında görevlidir.

Endoplazmik retikulum çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzandığından hem çekirdeğin yerini sabitler hem de hücrenin içine bir ağ gibi yayıldığından mekanik desteklik verir.

 1. Ribozom
 2. Endoplazmik Retikulum
 3. Golgi Aygıtı
 4. Lizozom
 5. Sentrozom
 6. Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
 7. Koful
 8. Mitokondri
 9. Plastitler
 10. Hücre İskeleti
 11. Çekirdek

“Endoplazmik Retikulum Nedir? Endoplazmik Retikulumun Görevi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın