Karahanlılar

Karahanlılar (840-1212) | Satuk Buğra Han

Karahanlılar Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Hükümdar unvanları arasında “Kara” ve ”Han” kelimelerine çok sık rastlanmasından dolayı bu Türk devletine“Karahanlılar” adı verilmiştir. Kara, eski Türkçede kuzey yönüne verilen isim olduğu gibi...

İhşidoğulları Devleti | İhşidilerin Türk Tarihindeki Önemi

Mısır’da Tolunoğulları Devleti’nin yıkılmasından sonra, ihşidoğulları Devleti’nin kurulmasına kadar geçen dönemde yönetimde valiler bulundu. Valiler, Bağdat’tan direkt olarak atandılar ve Abbasi Devleti’ne bağlı kaldılar. Ancak, Tolunoğulları devrindeki emniyet, refah ve huzuru devam ettiremediler. İhşidoğulları...