Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) (2)

10-14 Eylül 1960’da Bağdat Konferansı’nda İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın imzaladığı anlaşmayla kurulan ekonomik bir örgüttür (Görsel 3.43).

Örgüt; 1961-1975 yılları arasında Katar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador ve Gabon’un da katılımıyla dünya petrollerinin %85’ini üreten bir konuma gelmiştir. Angola 2007, Ekvator Ginesi 2017 yılında OPEC’e katılırken Endonezya ise 30 Kasım 2016’da ilgili kuruluştan ayrılmıştır.

Görsel 3.43 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) amblemi
Görsel 3.43 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) amblemi

14 üyeye sahip olan ve ilk beş yıl Cenevre’de (İsveç) bulunan OPEC merkezi, daha sonra Viyana’ya (Avusturya) taşınmıştır.

OPEC’in amacı; petrol fiyatlarını belirlemenin yanı sıra üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek, verimli, ekonomik ve düzenli üretimi sağlamaktır.

Dünya petrol üretiminin denetimini elinde bulunduran OPEC ülkeleri, ham petrol rezervlerinin üçte ikisine, doğal gaz rezervlerinin ise üçte birine sahiptir.

BİLGİ HAVUZU
Dünya petrol üretiminin %40’ını karşılayan ve petrol ihracatçısı olan OPEC ülkeleri, ilgili enerjiyi ithal eden Türkiye’yi ekonomik anlamda doğrudan etkilemektedir. Bu durum, OPEC’in fiyat istikrarı sağlamak için üretimi azaltma veya artırmaya dönük faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca OPEC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin diğer bir yönü OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OFID) tarafından ülkemize sağlanan kredilerdir. Buna yönelik OFID ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’ye İstanbul-Ankara Demir Yolu Geliştirme Projesi için 36,8 milyon dolarlık kredi verilmiştir.

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın