Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Ne Zaman Kurulmuştur? OECD’nin Amaçları Nedir? (OECD)

30 Eylül 1961 tarihinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) yerine geçmiştir.

Paris merkezli küresel ve ekonomik bir örgüt olan OECD’nin (Görsel 3.42) 2016 yılında Letonya’nın üyeliğiyle birlikte üye sayısı 35’e ulaşmıştır.

Görsel 3.42 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) amblemi
Görsel 3.42 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) amblemi

Türkiye OECD’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. OECD’nin başlıca amaçları şunlardır:

  • Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak,
  • Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak,
  • Uluslararası ticaretin yapılan taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemektir.

OECD’ye üye olan veya üyelik talebinde bulunan ülkeler; sosyopolitik ve ekonomik yaşamda demokrasi, insan hakları ve birey özgürlüğünü vazgeçilmez değerler olarak benimsemiştir. Bu değerler, aynı zamanda OECD’nin amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet eder.

OECD, bir taraftan bahsedilen ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sunarken diğer taraftan üye olmayan ülkelerde bu ilkelerin tanıtımını yapmaktadır.

Türkiye, 2015 yılında OECD ana bütçesine %1,79 oranında (3,5 milyon avro) katkı sağlamıştır. 2013’te Türkiye; OECD Eğitim Bakanları Gayriresmî Toplantısı, Evrensel Sağlık Kapsamı konulu Bakanlar Konferansı ve Bilgi Ekonomisi için Küresel Forum da dâhil olmak üzere bir dizi önemli OECD etkinliğine ev sahipliği yapmıştır.

Ayrıca Türkiye’de aynı yıl OECD kapsamında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Ajansı’nın Bakanlar Toplantısı gerçekleşmiştir. Kurucu üyelerden olan Türkiye, OECD tarafından yürütülen çalışmalara iştirak ederek önemli katkılar sunmaktadır.

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın