Bağımsız Devletler Topluluğunu Ne Zaman Neden Kurmuştur? (BDT)

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT); 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma ile oluşturulmuş bölgesel bir örgüttür.

BDT’ye 21 Aralık 1991 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan katılmıştır. 1993 yılında Gürcistan’ın da katılımıyla örgütün üye devlet sayısı 12’ye yükselmiştir.

Harita 3.14 BDT’ye üye olan ülkeler
Harita 3.14 BDT’ye üye olan ülkeler

Ancak önce Türkmenistan’ın  tam üyelikten çekilmesi daha sonra da Gürcistan (2009) ve Ukrayna’nın (2014) topluluktan ayrılmasıyla üye sayısı 9’a düşmüştür (Harita 3.14).

Bağımsız Devletler Topluluğu, siyasi bir örgüt olarak kurulmasına rağmen zamanla üye ülkeler arasında yapılan ekonomik iş birliği ve ortaklık anlaşmalarıyla ekonomik bir özellikte kazanmıştır.

BDT; sahip olduğu yaklaşık 240 milyonluk nüfus, dünyadaki toplam kaynakların % 25’i, sanayi potansiyelinin de %10’u ile günümüzde önemli bir güç hâline gelmiştir.

Türkiye; BDT’ye üye olmamasına rağmen gerek üye ülkeler arasında Türk Cumhuriyetleri’nin yer alması, gerekse Rusya ile olan stratejik ortaklıktan dolayı toplulukla olumlu ilişkiler geliştirmiştir.

Son yıllarda Türkiye ile üye ülkeler arasında ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik bazı anlaşmaların yapılması dış ticaret hacminde artış sağlamıştır.

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın