Gelişen Sekiz Ülke (D-8) | D-8 Neden ve Ne Zaman Kurulmuştur? D-8 Ülkeleri Hangileridir?

Gelişen Sekiz Ülke (D-8); üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

Ayrıca D-8’in ticari ilişkileri çeşitlendirerek yeni fırsatlar oluşturma, uluslararası düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımı artırma ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik amaçları da vardır.

D-8, 15 Haziran 1997’de İstanbul’da kurulmuştur. D-8 üyesi ülkelerin aynı zamanda İİT’ye de üyeliği bulunmaktadır. D-8 ülkeleri, sahip olduğu teknolojik ve ekonomik gelişmişliğin yanı sıra ticari potansiyel ve İİT içindeki nüfus miktarı bakımından da dikkat çekmektedir.

Örgüte üye olan ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır. 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Türkiye, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’da uygulanmasına karar verilmiştir.

Üye ülkeler arasında serbestlik ilkelerine dayalı ticareti geliştiren anlaşma, D-8’in en önemli başarılarından biridir.

Türkiye; D-8 çerçevesinde üye ülkeler arasında sanayi, sağlık ve çevre alanındaki iş birliği çalışmalarını koordine etmekle görevlidir.

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın