Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Ne Zaman ve Neden Kurulmuştur? (2)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO); 1949 yılında Sovyetler Birliği’ne karşı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askerî bir örgüttür (Görsel 3.45).

Merkezi Brüksel’de (Belçika) bulunan NATO, üye ülkelerden herhangi birine yapılan saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış olarak kabul etmektedir. NATO, hukukun üstünlüğü ve özgürlükleri tanıyan devletlerin barış ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Görsel 3.45 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO ) amblemi
Görsel 3.45 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO ) amblemi

Örgüt; askerî, sosyal ve kültürel anlamda birbirlerine destek veren ve ortak faydalar güden ülkelerin bir araya toplanması ile oluşturulmuştur. Günümüzde NATO’ya üye olan 28 ülke bulunmaktadır.

Türkiye, Kore Savaşı’nda kazandığı başarılar sayesinde 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. Üyelik sürecinde NATO’nun operasyonlarına askerî destek veren Türkiye’nin bazı bölgelerinde NATO’ya ait üsler bulunmaktadır.

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın