Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) | KEİ’nin Amacı Nedir? KEİ’nin Kurucu Üyeleri Hangi Ülkelerdir?

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); 25 Haziran 1992 tarihinde Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür.

Merkezi İstanbul’da olan KEİ’nin amacı, üye ülkelerin mevcut potansiyellerinin yanı sıra coğrafi yakınlık ve ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan özelliklerinden yararlanmaktır.

Böylece üye ülkeler arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak ve Karadeniz Havzası bir barış, istikrar ve refah bölgesi hâline gelecektir.

Örgütün kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya; diğer üyeleri ise Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan’dır (Harita 3.13).

Harita 3.13 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Harita 3.13 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

KEİ’nin organlarından biri olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi (KEİK) 1993 tarihinde oluşturulmuştur. KEİK, ülkeler arasındaki ticari ve sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyet göstermektedir. Her ülkeyi temsilen bir üyenin bulunduğu Yönetim Kurulunda belirlenen konular çerçevesinde çalışma grupları oluşturulabilmektedir.

Türkiye, kuruluşunda aktif rol aldığı KEİ’nin faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta ve sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca uluslararası toplumun Karadeniz’e olan ilgisinden dolayı Türkiye, KEİ çerçevesinde somut iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmakta ve örgütün etkinliğinin daha da artırılması için yoğun çaba sarf etmektedir.

KEİ Deklarasyonu’nda ilgili organizasyon, teşebbüs ve firmaların da katılımıyla aşağıda belirtilen alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 • Ulaştırma-haberleşme (altyapıyla ilgili bölümleri de kapsamak üzere)
 • Bilişim
 • İktisadi ve ticari bilgi alışverişi (istatistikler dâhil)
 • Ürünlerin standardizasyon ve sertifikasyonu
 • Enerji
 • Madencilik ve ham mineral malzemelerin işlenmesi
 • Turizm
 • Tarım ve tarıma dayalı sanayi
 • Hayvansal ve sıhhi koruma
 • Sağlık ve eczacılık
 • Bilim ve teknoloji

Uluslararası Örgütler

– Küresel Örgütler

– Bölgesel Örgütler

Yorum yapın