Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Devletler siyasal varlıklarının devamlılığını sağlamak, belirli hedeflerine ulaşmak ve çağın gerisinde kalmamak için birtakım planlar yapar.

Bu planların hayata geçirilmesi ve istenen sonuca ulaşması amacıyla millete dayalı kurulan güçlere “Millî Güç” adı verilir.

Bu güç, halkın sahip olduğu maddi ve manevi güçlerin toplamıdır. Millî gücün temel unsuru insandır. Bireyler iyi yetiştirildiği takdirde millî gücün bütün unsuları değer kazanır. Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye’nin millî dayanışma içinde kalkınmasını, çağdaş kültür ve uygarlık düzeyine ulaşmasını amaçlar.

Bu amaçlara ulaşmak için bazı güçlerin oluşması gerekmektedir. Bunlar; siyasi, ekonomik, askerî, sosyokültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknolojik ve psiko-sosyal güçtür.

 

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

 

 

Yorum yapın