Atatürkçü Düşüncede Ekonomik Güç

Ülkemizin kalkınmasında ve teknolojik ilerlemenin gerçekleşmesinde ekonomik gücün önemi büyüktür. Atatürk, ekonominin önemini şu sözleri ile belirtmiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu yere çıkarabilmek için ekonomimize birinci derecede önem vermek gerektir. Zamanımızın bir ekonomi dönemi olduğu düşünülürse bu dönemin derecesi kolaylıkla meydana çıkar.’’ (Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 289.)

Bir devletin ekonomik gücünü, o devletin millî ekonomisi oluşturur. Millî ekonomisi güçlü devletler, siyasal yönden de güçlüdürler. Bundan dolayı ekonomik güç, siyasal gücün etkinliğini artıran önemli bir faktördür. Bir ülkenin çalışan nüfusu, personelin niteliği, yer altı ve yer üstü kaynakları ekonomik gücü oluşturur.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ekonomik alandaki yetersizlikten kaynaklandığını bilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni millî ekonomi modeline göre kurmuştur.

Atatürkçü düşünce sisteminde siyasal bağımsızlığın korunması ve sürdürülmesinde en önemli etkenlerden biri ekonomik güçtür. Atatürk, yeni Türk Devleti’ni silahla dünyaya egemen olmaya çalışan bir devlet olarak değil ekonomik gücü ile dünya siyasi platformunda kendine yer bulacak bir devlet olarak tanımlar.

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın