Atatürkçü Düşüncede Sosyokültürel Güç

Bir milletin kültür, eğitim, sosyal yaşamı ve gelişmişliği o milletin sosyokültürel gücünü oluşturur.

Bir toplum, çağdaş eğitimle donanmış, sosyal yaşam seviyesi ve kültür düzeyi yüksek insanlardan meydana gelirse millî amaçlara daha kısa zamanda ulaşır.

Millî birlik ve beraberlik içinde yaşar. Dostunu düşmanını çok iyi bilir. Ülkesi için olumsuz sonuç doğurabilecek durumların farkında olur.

Çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerler. Sosyokültürel güç, millî kültürün çağdaş değerlerle zenginleşmesini sağlar. Millî birlik ve beraberlik ruhu için içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önceden fark eder.

Bundan dolayı Atatürkçü düşünce sistemine millî güç unsurları içinde sosyokültürel güç önemli bir yere sahiptir. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında her türlü imkânsızlıklara rağmen insan gücü son derece önemli bir yere sahiptir.

Bu savaş döneminde Türk milleti, büyük bir özveri ve dayanışma ruhu ile Tekâlifimilliye Emirleri’ni uygulayarak ülkemizin bağımsızlığını kazanmasında etkili bir rol oynamıştır. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Türk halkı, sevinçte ve kederde her zaman bir araya gelebilme özelliğini taşımaktadır.

Millet olmanın temel ögelerinden biride kültür birliğinin korunması ve sağlanmasıdır. Bu nedenle cumhuriyetin kurulması ile sosyal ve kültürel alanda birçok yenilik yapılarak Türk kültürünün geliştirilip gelecek kuşaklara aktarılması için önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın