Atatürkçü Düşüncede Coğrafi Güç

Bir devletin coğrafyasına ait canlı-cansız, doğal-yapay bütün değerler o devletin millî gücünün coğrafi unsurlarını oluşturur.

Coğrafi güç; nüfus gücü ile birlikte millî gücü oluşturan temel ögelerdendir. Bir devletin dünya üzerindeki yeri, yüz ölçümü, coğrafi yapısı, tarıma elverişli toprak oranları, iklim kuşağı ve stratejik konumu coğrafi güç unsurunun millî güce katkısını belirleyen temel faktörlerdir.

Ayrıca bir ülkenin coğrafi güç açısından önemini artıran değişik etkenler de (yer altı ve yer üstü zenginliği, topraklarının verimliliği, su kaynaklarının yeterli düzeyde olması vb.) bulunmaktadır.

Enerji kaynaklarının varlığı ile doğal ticaret yollarının ülke üzerinden geçmesi de o ülkenin coğrafi gücünü artırması bakımından son derece önemlidir. Sahip olduğumuz coğrafi güç unsurları tarih boyunca ülkemizi devamlı bir hedef hâline getirmiştir.

Türkiye’nin var olan bu gücünü çok iyi değerlendirdiğimiz takdirde bölge ve dünya dengelerini etkileyerek büyük bir devlet olacağımız herkesçe bilinmektedir.

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın