Atatürkçü Düşüncede Psiko-Sosyal Güç

Psiko-sosyal güç, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin topluma sağladığı güçtür.

Bu gücün değerlendirilmesinde siyasal, sosyal ve eğitsel nitelikli kurumların kalitesi, halkın tutum ve davranışları ile birlik ve beraberlik anlayışı, moral ve kültür düzeyi belirleyici etkenlerdir.

Bireyler ne kadar nitelikliyse ahlaki ve kültürel değerleri ne kadar güçlü, beraber yaşama isteği ne kadar gelişmişse, toplumun uzak hedeflerine olan inancı ne kadar güçlüyse psiko-sosyal güç o kadar etkilidir.

Toplumun tarihten getirdiği maddi ve manevi değerleri, tarihe katkısı ve bunun farkında oluşu da psiko-sosyal gücü artırır.

Millî Mücadele sırasında, dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı Türk milletinin millî birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği mücadele de psiko-sosyal gücün, toplum ve devletin geleceğinin belirlenmesi ve ulusal hedeflere ulaşmasındaki etkisini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Bir devlet, kendi ülkesinde var olan psiko-sosyal gücü zayıflatmak ve ortadan kaldırmak amacıyla farklı devlet ve toplumların gizli faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri zamanında almalıdır.

Millî güç unsurlarının topyekûn korunması ve geliştirilmesinin ancak psiko-sosyal gücün varlığı ile mümkün olacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır.

 

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Yorum yapın