Atatürkçü Düşüncede Bilimsel ve Teknolojik Güç

Günümüzde devletlerin ve toplumların gelişmişlik düzeyleri, bilimsel ve teknolojik alanda gerçekleştirdikleri gelişmelerle ölçülmektedir.

Bilimsel ve teknolojik güç, aynı zamanda diğer millî güç unsurlarının da harekete geçip güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda geri kalmış devlet ve toplumlar, zengin nüfus potansiyeli ve kaynaklarna sahip olsalar dahi uluslararası alanda önemli bir güç olmaktan yoksun kalırlar.

 

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın