Atatürkçü Düşüncede Nüfus Gücü

Millî güç unsurları içinde nüfus gücü son derece önemli bir yere sahiptir. Bir ülkenin nüfus oranı, nüfus artış hızı veya azalış oranları son derece önemlidir.

Nüfusun çokluğu gelişmişlik düzeyi bakımından eş değer veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük etkeni olabilir. Bir ülkede yaşayan insan sayısı o devlet için önemli güç kaynağıdır.

Atatürkçü düşünce sisteminde nüfus gücü önemli bir yere sahiptir.

Ancak mevcut nüfusun eğitim, sağlık, iş, sosyal güvenlik gibi temel gereksinimlerinin karşılanması o ülkenin gücünü, potansiyelini ortaya koyması açısından son derece önemli bir faktördür.

Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülkedir. Örneğin Türkiye’de genç nüfus oranı % 43 iken bu oran Avrupa Birliğinde %17 gibi çok küçük boyutlardadır.

Türkiye sahip olduğu bu genç nüfusun başta eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını kısa zamanda aştığı takdirde nüfus gücü açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki haklı yerini alacaktır.

 

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Siyasi Güç

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın