Atatürkçü Düşüncede Siyasi Güç

Politikada bir amaca ulaşmak için izlenen yola siyasal güç denir. Bir devlette her kurum, belirli amaçları gerçekleştirmek için kendine özgü siyaset izler. Fakat bunların hepsinin üstünde milletçe benimsenen ve uygulanan millî politikalar vardır.

Buna devlet siyaseti denir. Atatürkçü düşünce sisteminde devlet, amaçlarına ulaşmak için gücünü milletten alan bir politika izler.

Türk Devleti’nin bu siyaseti izlerken göstermiş olduğu dinamizme “siyasal güç” adı verilir. Bu güç ne kadar sağlam ve yaygın olursa devlet o kadar güçlü olur. Siyasal gücün zayıflaması, devletin varlığını tehlikeye düşürür.

Siyasi güç, demokrasi ile bütünleşerek vatandaşların sahip olduğu özgürlüğü geliştirmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiştir.

Siyasi gücün zayıflaması ise hem devleti hemde demokrasiyi tehlikeye düşürür. Bu sebeple Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden olan millî birlik ve beraberliğin sürekli korunarak siyasi gücün dinamik bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

Millî kültürümüzün geliştirilmesi, ülkemizde siyasi gücün bilinç düzeyini yükseltir. Yurttaşlarımız millî birlik ve beraberlik içinde yarınlara hazırlanır. Vatanımız için doğabilecek tehlikeler önceden fark edilir. Bu nedenlerden dolayı Atatürkçü düşünce sisteminde millî güç unsurları arasında siyasi güç önemli bir yere sahiptir.

Atatürkçü Düşüncede Millî Güç Unsurları

Ekonomik Güç

Askerî Güç

Sosyokültürel Güç

Nüfus Gücü

Coğrafi Güç

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Psiko-Sosyal Güç

Yorum yapın