Lozan Barış Antlaşması Sonrası Uygulanan Türk Dış Politikası

Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye 1923-1932 yılları arasında Lozan’da çözülemeyen sorunların halledilmesine yönelik bir politika izlemeyi temel ilke edindi.

Diğer yandan Türkiye, komşu ülkelerle ve bölge ülkeleriyle barışı esas alan diplomatik ilişkiler kurmayı, mevcut olan ve çıkması muhtemel sorunları diplomatik yollarla çözmeyi prensip olarak kabul etti.

Atatürk Dönemi’nde uygulanan dış politikanın temeli, Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığından asla taviz vermemekti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği köklü değişiklikler ve Atatürk’ün uygulamaya koyduğu inkılaplar ile çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmayı ilke olarak benimsemişti.

Türkiye, Lozan Barış Antlaşması sonrası uluslararası alanda yerini alırken İngiltere ile Irak sınırının çizilmesi, nüfus mübadelesi, yabancı okullar, Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar, Boğazlar meselesi, Hatay sorunu gibi meselelerin çözüme kavuşturulmasına yönelik politikalar izlemiştir.

 

—> 1923 – 1932 Yılları Arasında Türkiye-İngiltere İlişkileri

—> 1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Yunanistan İlişkileri

—> 1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri

—> 1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Fransa İlişkileri

 

Yorum yapın