1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri

Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği mücadeleyi siyasal, ekonomik ve askerî açıdan en çok destekleyen ve uluslararası alanda Türkiye ile birlikte hareket eden Sovyetler Birliği oldu.

Özellikle Lozan Barış Görüşmeleri sırasında On İki Ada ve Boğazlar gibi önemli konularda Sovyetler Birliği, Türkiye’nin millî çıkarlarını gözeten bir politika takip etti.

Atatürk ve Sovyetler Birliği Mareşali Kliment Voroshilov (Kılaymınt Vorşilov) (Ressam: Rahmi Pehlivanlı)

Ayrıca Musul sorununun çıkmaza girdiği dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalandı (17 Aralık 1925). Bu antlaşma, iki ülkenin yakınlaşmasını ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesini hızlandırdı.

1928 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplanması planlanan “Silahsızlanma Konferansı”na bizzat Sovyetler Birliği’nin davet etmesi üzerine Türkiye de katıldı. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasından sonra Türkiye böylece ilk defa milletlerarası bir toplantıya katılma hakkını elde etmiş oldu.

Türkiye adına konferansa katılan delegeler topyekûn silahsızlanma konusunda Sovyetler Birliği’nin görüşlerini savunan konuşmalar yaptı. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında daha sonraki yıllarda zaman zaman rejim ihracı ve sınırların güvenliği konusunda sorunlar çıkmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde karşılıklı güvene dayanan siyasal ve ekonomik ilişkiler devam etti.

Yorum yapın