İkinci Dünya Savası Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler Nelerdir?

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na girmedi ancak cephede fiilen yer almasa da savaş ekonomisi koşullarını tüm ağırlığıyla yaşadı. Savaş, 1929 Ekonomik Buhranı’nın Türkiye’de olumsuz yansımalarının derinden hissedildiği 1930’ların üzerine geldi. Buhran’ın … Read more