İkinci Dünya Savaşının Ekonomik Sonuçları Nelerdir?

II. Dünya Savaşı uzun yılların ürünü olan alt yapıyı ortadan kaldırdı. Çatışmalar ve hava bombardımanları özellikle Avrupa kıtasını harabeye çevirdi. Köprüler, yollar ve su kanalları tahrip edildi.

Limanlar ve demiryolu hatları zarar gördü. Fabrikaların birçoğu yok oldu veya kalifiye eleman yokluğundan çalışamaz duruma geldi. Tarım alanları ise çatışmalardan kalan silah atıklarıyla doldu. Savaşın evlerinden ettiği büyük mülteci grupları ve yok edilen yerleşim yerleri hesaba katılınca maddi zarar iki trilyon doları buldu. Savaşın tarafları zararı telafi etmek için bir trilyon yüz milyar dolar harcadılar.

Savaştan sonra Polonya başkenti Varşova (1945)

Avrupa ekonomisi, 19. yüzyılın başından beri dünya imalat veriminde tüm zamanların altında kaldı. Gayrisafi Millî Hasılası ortalama %25 oranında düşüş gösteren Avrupa ülkelerinde ekonomi gerçek bir çöküş yaşadı, olağanüstü bir enflasyon görüldü. Örneğin İtalya’da fiyatlar savaş öncesine göre 35 kat artış gösterdi. Birçok ülkede bazı ticari mallar paradan daha geçerli bir değişim aracı hâline geldi.

Tarım ve sanayi üretiminde önemli düşüşler yaşandı. 1946’da elde edilen buğday ve patates miktarı 1938’in ancak %70’i düzeyindeydi. Birçok ülkede ekmek karneye bağlandı. Et fiyatları olağanüstü artış gösterdi. 1945’te Fransa’da dış ticaret hacmi sıfıra yakındı. Millî gelir 1938’in yarısı düzeyindeydi. 1945’te 1 dolar 119 frank iken bir kaç yıl sonra frankın değeri dolar karşısında üç kat daha azaldı. 1945’te İngiltere’de üretim 1938’dekinin %31’i kadardı. Ticaret açığı savaş öncesinin üç katına çıkmıştı.

Savaş boyunca ABD’nin “Ödünç Verme Kiralama Yasası” çerçevesinde ABD’den aldığı yardımlarla ayakta kalan İngiltere ekonomisi savaş sonrasında iflas etti. Bunda ABD’nin 1945’ten önce bu yardımı kısması, Japonya’nın teslim olmasından sonra da tamamen sonlandırması önemli rol oynadı. İngiltere savaş sonrasında da ABD yardımına muhtaç kaldı. Bu durumu aşmak ve dünya ekonomik dengelerini yeniden oluşturmak için ABD’de Bretten Woods (Bireton Vods) Konferansı düzenlendi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra iflasın eşiğinde olan Avrupa ekonomisi birkaç yıl içinde eski canlılığına ulaştı. Savaş yıllarının bütün olumsuzlukları giderildi. Yeniden yapılanma ihtiyaçları, yüksek doğum oranı sonucu artan nüfusun ihtiyaçları ve satın alma gücünde meydana gelen gelişmeler Avrupa’da tarihte benzeri görülmemiş bir verimlilik ve refah yarattı.

 

Yorum yapın