Tutum ve Ön Yargı Nedir?

 

Tutum; bireyin herhangi bir nesne ya da duruma karşı deneyim, güdü ve bilgilerine dayanarak geliştirdiği, sürekliliği olan bir tepki eğilimidir.

Bu eğilim; bilişsel, duygusal ve davranışsal ögelere sahiptir. Örneğin bireyin zenciler hakkında bildikleri (bilişsel öge) olumluysa onlara sempatiyle bakar (duygusal öge). Bunu sözleri ya da davranışlarıyla ortaya koyar (davranışsal öge). Tutumların varlığı, ancak tutumun yansıttığı birtakım gözlenebilir davranışlardan çıkarılabilir.

Ön yargı; herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapmadan, yetersiz kanıtlara dayanarak varılan yargıdır. Ön yargı da bir tutumdur ama haklılığı kanıtlanmamıştır.

Genelde bir olumsuzluğu ifade eder ve ön yargıda tutumun duygusal ögesi ağır basar. Ön yargı sabittir ve mantıklı tartışmaya açık değildir. Tutum ve ön yargıların kaynağı; bireyin kendi deneyimleri, çocuklukta öğrenilenler ve grup değerleridir.

Yorum yapın