Hukuk Felsefesi | Ütopya Türleri

ütopyalar

Feodalite, MS 2-MS 15. yüzyıl Avrupası’nın sosyo- politik düzenini belirleyen sistemdir. Genellikle tarım ekonomisine bağlı, dış ticaretin olmadığı bir ekonomik düzen içinde derebeyler etrafında yapılanmış ve köylü sınıfıyla oluşan toplum … Read more

Uluslararası Terörizm

Günümüzde terörizmle ilgili birbirinden farklı tanımlar yapılıyor. Bunun en önemli nedeni, uluslararası bir boyut kazanan terörizmin; ülkelerin çıkarları doğrultusunda tanımlanmasıdır. Hangi eylemin terörizm, hangisinin direniş, kimin terörist, kimin bağımsızlık savaşçısı … Read more

Açlık ve Yoksulluk Sorunu

Günümüzde insanlığın karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan biri yoksulluk ile buna bağlı olarak açlıktır ve açlık, başta Afrika olmak üzere hızla yayılmaktadır. Dünyada yaklaşık 840 milyon insan açlık yaşamakta, … Read more