Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Stresle başa çıkabilen insanlar, stresin verdiği zararları ortadan kaldırabilen ve stresi gelişme yolunda bir araç olarak kullanabilen kimselerdir. Bunu başarabilmek için bedensel, duygusal ve duruma bağlı bazı yöntemlerden yararlanmak gerekir.

Bedene yönelik yöntemler: Stres azaltma tekniklerinin başında “gevşeme” gelir. Gevşemeyi başaran bir insan, stresin yarattığı gerginliği ortadan kaldırmış olur.

Stresle başa çıkmanın en iyi yollarından biri de spor yapmaktır. Çünkü sporla birlikte vücutta mutluluk hormonu da denen endorfin salgılanır. Bu da bedenin stresle başa çıkmasına katkıda bulunur. Özellikle günlük olaylardan kaynaklanan, örneğin yazılı ve görsel basında olumsuzluk içeren haberlerin neden olduğu stres, sporu yaşam biçimi hâline getirmiş kişiler üzerinde fazla etki yaratmaz.

Duygulara yönelik yöntemler: Stres, insan yaşamına iç ve dış kaynaklardan gelir. İç kaynaklardan gelen stres, kişinin olayları değerlendirme ve yaşama bakış açısının sonucudur. Bunu önlemek için düşünme biçimi nesnel gerçeklere dayanmalı, yorumlama biçimi duygusal çatışma ve gerginliğe sürüklememeli, değerlendirme biçimi de bireyin uzun ve kısa dönemli amaçlarına uygun olmalıdır.

Duruma bağlı yöntemler: Stresle baş etmede insanlarla kurulan ilişki biçimi önemlidir. Örneğin ilişkilerinde güvenli davranan bir insan haklarını korur, bu arada başkalarının haklarını hesaba katar. Konuşmayı düşündüğü problem veya konuyla ilgili zamanı ve yeri iyi seçer.

Önemli bir konuyu kapı aralığında, özel bir konuyu başka insanların yanında konuşmaya kalkışmaz. Bu özellikleri taşıyan bir ilişki biçiminin öğrenilmesi ve benimsenmesi, bireyi stresten koruyacak önemli bir araçtır.

Zamanını iyi düzenleyemeyen insanlar, kaçınılmaz olarak stres altındadır. Zamanı kontrol edememek, yaşamı kontrol edememektir. İnsanın her an zamanın baskısını hissetmesi hem büyük bir stres yaratır hem de aklı yapacağı bir sonraki işte olacağı için verimini azaltır. Bu nedenle insan “Zamanım yok.” demeyi de öğrenmeli, o gün için öncelik taşıyan işleri yapmadıkça başka işlere geçmemeli, program dışı olaylar için zaman ayırmalıdır.

Yorum yapın