Sanat Nedir? Sanat Tarihi Nedir? Sanatın Türleri Nelerdir?

Sanatın, sanat tarihinin ne demek olduklarına ve sanatın türlerine bakalım.

Sanat Nedir?

İnsanlık tarihinin her döneminde karşılaştığımız sanat, insanın kendini ifade etme yollarından biridir.

Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüdür sanat.

Kant’a göre sanatın kendi dışında hiçbir amacı yoktur.

Hegel, sanattaki güzelliğin doğadaki güzellikten üstün olduğuna dikkati çektikten sonra sanatın insan aklının ürünü olduğunu söyler.

Benedetto Croce ise, sanatı sezginin ve anlatımın toplamı olarak tanımlar.

Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir ancak.

Vincent Van Gogh

Düş gücü, yaratıcılık ve yetenek gerektiren bir etkinlik sayılan sanat, tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar sürüp gelmiş ve zaman içinde sayı- sız değişiklikler göstermiştir.

İlkel sanat eserlerinin çıkış noktası, amacı birtakım gereksinimleri karşılamak içindir.

Bunlar arasında özellikle mağara duvar resimlerinin altını çizmeliyiz.

Sanat anlayışı İnsanın akıl, duygu, beğeni, yetenek gibi özelliklerini çeşitli biçimde ve malzemeler aracılığıyla üretmesidir.

Bu duygunun, düşüncenin altında yatan, insanın kendini ifade etmek istemesi, ruhsal özlemlerine ulaşmak ve başka insanlarla paylaşmak isteğinden kaynaklanmaktadır.

Bir bakıma sanat, insanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirmek sürecinin adıdır.

Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tarihi, sanatın tarihsel gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Sanatlar arasındaki ilişkiyi kapsar, sanatı oluşturan ögelerin tarih içindeki dağılım değerini ve önemini araştırır, yorumlar. Sanat tarihinin bilimsel anlamda ortaya çıkışı 19. yüzyılda Almanya’ da olmuştur.

Giulio Carlo Argan, “Bir uygarlığın ya da çağın tarihini, sanatının tarihini dahil etmeden bir bütün olarak yazmak mümkün değildir.” der.

Sanat eseri; bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin bütünü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanmaktadır.

Bir başka deyişle sanat eseri, yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eserlerin adıdır.

İnsanın kendi yaratıcılığının aynası sayılan sanat eserinin en önemli niteliği deha özgünlüğü ve sadece bir tane olmasıdır. Ne kadar mükemmel görünürse görünsün daha önceleri yapılmış, taklit edilmiş bir ürün, sanat eseri olarak tanımlanmamakta ve kabul edilmemektedir. Örneğin, fabrika ürünleri sanat eserleri içinde yer almamaktadır.

İnsanların kimi gereksinimlerini karşılamak için yapılan aşçılık, marangozluk, duvarcılık veya dokumacılık gibi çalışmalara pratik sanatlar (zanaat) adı verilir.

Sanatçı güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılık becerisi olan ve yeteneğini yaptığı eserlerle ortaya koyan kişidir.

Sanatin Türleri Nelerdir?

Sanatın birçok türü vardır. Bunların açıklanabilmesi, eğitim sürecinde değerlendirilmesi ve gerektiğince faydalanılabilmesi için belli sınıflandırma içerisinde türlere ayırmak gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu sınıflama yapılırken malzeme ve teknik özelliklerde göz önüne alınmıştır.

Yorum yapın