Fonetik Sanatlar | Müzik, Edebiyat

Güzel sanatlar yönünden işitme duygusuna seslenen müzik, edebiyat gibi sanatlar, fonetik sanatlar adını alır.

Müzik: Güzel sanatların bir kolu olan müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır (Resim 01.03). Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış; günümüzdeki modern şeklini alana kadar uzun bir süreçten geçmiştir.

Resim. 01.03: Müzik

Kültürlere göre değişiklikler gösteren müzik, bütün dünyada evrensel bir dil olarak benimsenmiştir.

Edebiyat: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır (Resim 01.04). Düşünce ve duyguları etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak tanımlanabilir. Şiir, deneme, roman, öykü gibi türleri vardır.

Resim. 01.04: James Joyce / ULYSSES

Yorum yapın