Ritmik (Dramatik) Sanatlar | Dans, Opera, Tiyatro

İnsanın kendini veya bir olayı anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyunlar gibi sahne sanatları; sinema, gölge oyunu gibi türleri dramatik sanatlara örnek gösterilebilir.

Dans: En eski sanatlardan olan dans, müzik temposuna uyularak yapılan ve este- tik değer taşıyan düzenli vücut hareketleridir (Resim 01.05) Dans sanatı sürekli gelişen ve çok geniş boyutları içine alan evrensel bir sanattır.

Resim. 01.05: Bale

Opera: Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.

Operet ise eğlenceli hafif konular üzerine bestelenmiştir. Olaylar gülünç ve toplumsal, siyasal yergi öğeleri içererek anlatan müzikal sahne oyunudur. (Resim 01.06)

Resim. 01.06: Operet

Tiyatro: Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla yazılmış edebi türdür.

Genel bir deyişle tiyatro; insanı insanla, insanca anlatma sanatıdır. Tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm ve müzik gibi ögeler söz konusudur.

Tiyatro eserleri müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, müzikal, pandomima, bale, revü, skeç) olmak üzere iki başlık altında toplanır. Edebi türler içinde yaşama en yakın tür, tiyatrodur.

Yorum yapın