Sanat Eserinin Özellikleri

Farklı alanlarda ve ayrı türlerde sanat eserleri meydana getirilebilir.

Bir mimari yapı, bir tiyatro eseri, bir sinema filmi ya da bir müzik bestesi farklı türlerdeki sanat eserleridir. Bu farklı türdeki eserleri sanat eseri hâline getiren ortak ve temel özellikler vardır.

Her sanat eseri doğal olmayan bir yaratıcılık içermesine rağmen kendi varlığı içerisinde ahenkli bir bütünlük, simetrik bir hacim ve orantılı bir uyum gösterir.

Bütün güzel eserler gibi sanat eseri özgün ve biriciktir. Sanatçı kendi öznel dünyasında duyumlayıp algıladıklarını duyusallıkla sanat eserine yansıtırken ona estetik bir değer katar.

Böylece kişiselleştirdiği deneyimini hayal gücüne dayanan yerel motiflerle eserine yansıtır ve onu kalıcı bir şekilde evrensel kılar.

Sanat Dalları

Yorum yapın