Güzellik | Sanat Felsefe

Şekil 3.4: Estetiğin konusu

Herkesin güzel yargısını kullandığı bir durum, olay ve nesne vardır. Ancak “Güzel nedir?” sorusu, herkesin ortak cevaba ulaşabildiği bir konu değildir. Güzelin ne olduğu sorusuna yönelik cevaplardaki çeşitlilik güzel konusunun … Read more

Sanat | Sanat Felsefesi

ŞGüzel sanatların sınıflandırılması

Arkeolojik ve antropolojik çalışmaların ortaya koyduğu bazı bilgiler, insanın ilk çağlardan bu yana sanatsal özellikte ürünler ortaya koyduğunu göstermektedir. Mağara duvarlarına yapılan av çizimleri bir tür eğitim mi, resim sanatının … Read more