Türkiye’de Enflasyon

Türkiye’de Enflasyon: Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azaltarak geçim sıkıntısı ortaya çıkardığı bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan enflasyon bireylerin yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir.

Enflasyon ve yol açtığı ekonomik istikrarsızlık sonucunda hayat pahalılığı ile başa çıkabilmek için; ülke geleceğinin en önemli unsuru olan eğitimin ihmal edilmesi, küçük yaşta çalışma hayatına başlanması, sosyal hayata ilişkin kitap, gazete, tatil, eğlence masraflarında kısıntıya gidilmesi, enflasyonun yaşam kalitesini ne denli olumsuz etkilediğine birer örnektir.

Yüksek ve sürekli enflasyonun yol açacağı ekonomik istikrarsızlık; büyüme performansını ve refah seviyesini düşürür, gelir dağılımını bozar, her alanda istikrarsızlığa neden olur.

Enflasyonun ne anlama geldiği, nelerin enflasyona sebep olduğu ve enflasyonla mücadelede para politikasının rolüne ilişkin gerekli ve yeterli bilgi sahibi olmak gerekir.

Bu bilgi ülkemizin ekonomik ve toplumsal hayatında yol açtığı hasarları kavramamıza, enflasyonla mücadelenin neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıza ve bugün artık sürdürülebilir ve yüksek büyümenin ancak fiyat istikrarı ile sağlanabileceğine ilişkin ortak bir bilincin oluşmasına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Yorum yapın