Sürrealizm Nedir? Sürrealizm Nasıl Doğdu?İki Savaş Arası Dönem 1920’li ve 1930’lu Yıllar

I. Dünya Savaşı sürerken “sürrealizm” (gerçeküstücülük) akımı doğdu. Özellikle resim alanında kendini gösterdi, şiirde ve sinemada da etkileri görüldü.

Sürrealizm rüya ve korkularımızı öne çıkaran gerçekdışı şekilleri, baskıcı ortamı, kaba ve anlamsız ortamları temsil ediyordu. Burjuva sanatını tamamen ve sert biçimde reddetmeye dayalı sürrealist akım, resimde Salvador Dali ile zirveye ulaştı.

Dali, desen teknikleriyle gerçekdışı olan imajları birleştirdi. İki savaş arasında sürrealizm dışında özellikle Meksika’da başlayan “halk için resim”i, “kolaylıkla anlaşılabilecek resim anlayışı”nı savunan “Muralizm” akımı gelişti.

Müzikte klasik müziğe dönüş yaşandı. Yeni olan ve yaygınlaşan ise Amerika’dan çıkan cazdı.

Yorum yapın