Strese Karşı Gösterilen Sürekli ve Psikolojik Tepkiler

Sürekli tepkiler: Stresle birlikte ortaya çıkan sürekli bedensel tepkiler; uyku bozuklukları, konuşma bozuklukları ve psikosomatik hastalıklardır.

Stres, uykuyu etkiler. Uykuya dalma süresi uzar, uykudan sık sık uyanmalar olur. Uykuda diş gıcırdatma, ani el kol hareketleri, konuşma ve karabasanlar da görülebilir. Uyku, derin ve dinlendirici olmadığı gibi uyanma da zordur. Güne hiç uyumamış gibi bitkin, endişeli, tedirgin başlanır.

Stres, konuşmanın biçimini ve içeriğini de etkiler. Stres sırasındaki bu konuşma biçimi, sızıltı (sızlanma, yakınma) adını alır. Konuşma sırasında anlamsız sesler çıkarma ve hızlı konuşma, konuşma süresince duraksama ve kararsızlık, cümlelerde kimi sözcüklerin unutulması ya da yanlış kullanılması, dil sürçmeleri, sık sık “Anlatabiliyor muyum?” diye sorma gözlenir.

Psikosomatik hastalıklar: Psikolojik nedenlerle ortaya çıkan bedensel hastalıklardır. Solunum, dolaşım, sindirim sistemi ve iç salgı bezleri hastalıklarının önemli bir kısmı, başka nedenler yanında psikolojik nedenlerle de ortaya çıkmaktadır.

Psikolojik tepkiler: Strese bağlı olarak ortaya çıkan davranış bozuklukları ve akıl hastalıkları zihnin gösterdiği yararsız tepkilerdir. Bu tepkiler arasında psikozlar, kişilik sapmaları, ilaç ve madde bağımlılıkları ve nevrozlar sayılabilir. Ayrıca dikkatin dağılması, unutkanlık, üretkenliğin azalması ve çeşitli duygusal sorunların ortaya çıkması zihnin strese gösterdiği yararsız tepkiler arasında sayılabilir.

Yorum yapın