Siyaset, Felsefe ve Toplum

Siyaset: Devlet ve toplumun yönetimiyle ilgili kavramları tek bir başlık altında toplamak gerekirse hepsini içine alan tek bir genel kavram vardır, o da siyasettir.

Siyaset, devletin işlerini ve toplumla ilişkilerini, insanların yaşamını yönetim olgusu çerçevesinde ele alıp inceleyen temel kavramdır.

Siyaset Bilimi: Bilim diğer alanlarda yaptığı gibi siyaset olgusunu var olduğu şekliyle inceler, ona dair kavramları açıklamaya ve bilmeye çalışır. Siyaset biliminin temel konusu devlet olmakla birlikte buna eşlik eden siyasi mekanizmaları, yönetim biçimleri ve sivil toplum kurumlarını irdeler.

Yönetim alanındaki problemleri çözmek için teoriler geliştirir. Siyaset bilimi, bireylerin siyasi yaşamdaki rolü, yönetim biçiminin toplumsal yaşama etkileri ve siyaset kurumunun işlevlerini inceler.

Siyaset Felsefesi: Devlet ve toplum yaşamında olandan hareketle olması gerekeni ortaya koyup açıklamaya çalışan felsefe dalıdır. Bireyin siyaset kurumuyla ilişkisini, devlet ve onu oluşturan kurumlarla etkileşimini olması gerektiği şekliyle belirler.

İdeal düzen arayışları, ütopyaların özellikleri, sivil toplum, devlet ve demokrasi gibi kavramlar siyaset felsefesinin ilgi alanı içerisinde yer alır.

Yorum yapın