Sanat Eserinin Özellikleri 2

Sanat eseri, estetik bir üretimin vücut bulmuş hâlidir. Sanat, sanatsal ürün olarak ortaya konur ve bu ürün temel alınarak değerlendirme yapılır.

Sanat eseri; öncelikle onu oluşturan sanatçının izleri, ardından alımlayıcısının beklentileri, toplumun yapısı ve çağın zihniyeti gibi unsurları yansıtır. Sanatın zanaat etkinliğinden ayrılmasında olduğu gibi sanat eserlerinin de diğer etkinliklerden ayrılan bazı özellikleri vardır. Bu konuda kabul görmüş özelliklerin bazıları aşağıda verilmiştir.

Sanat Eserinin Özellikleri

Sanat Eserleri;

  • Sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücünü yansıtır.
  • Öznel bir yorumun sonucudur.
  • Özgün ve biriciktir.
  • Oluşturulduğu kültürün dışında da beğeni kazanabilir.
  • Kalıcıdır ve zaman geçse de ilgi uyandırır.
  • Estetik kaygılar sonucu oluşur.
  • Sanatçı ve alımlayıcı tarafından farklı yorumlanabilir.

Her yapı, mimari bir eser olarak kabul edilebilir; evler, okullar, hastaneler, ibadethaneler vb.leri ancak her yapının estetik bir değer taşıdığı söylenemez. Sanat olarak sayılan mimari eserler birtakım ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ölçütler orantı, simetri, düzen, denge ve uyum (harmoni) olarak sıralanabilir.

Sanat alanında çokça göz ardı edilen mimari, bireysel bir sanat olmasına rağmen aslında tüm ulusu temsil etme özelliğine sahiptir. Ulusların yaşamlarını, geleneklerini, dinlerini, aile biçimlerini, yaşadıkları bölgenin iklimini, yeme tarzlarını ve daha birçok kültürel unsurunu mimari eserlerden yola çıkarak öğrenmek mümkündür. Haydarpaşa Tren Garı (Görsel 3.18), Aspendos Antik Tiyatro (Görsel 3.19), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Görsel 3.20) ve Ayasofya Cami (Görsel 3.21) bunlardan birkaçıdır.

Görsel 3.18 Haydarpaşa Tren Garı
Görsel 3.18 Haydarpaşa Tren Garı
Görsel 3.19 Aspendos Antik Tiyatro
Görsel 3.19 Aspendos Antik Tiyatro
Görsel 3.20 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Görsel 3.20 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Görsel 3.21 Ayasofya Cami
Görsel 3.21 Ayasofya Cami

Yorum yapın