Rüşvet Nedir? Cenabı Allah Rüşvet Konusunda Ne Buyuyor?

Rüşvet, haksız bir fayda elde etmek için verilen ücret anlamına gelmektedir. Rüşvet, haksız bir kazanç olduğu gibi ekonomik hayatımızı da olumsuz etkiler.

Allah(c.c.) rüşvet konusunda şöyle buyurur: “ Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haram yollarla yemek için o mallardan (rüşvet) vermeyin.” (Bakara suresi, 188. ayet)

Peygamberimiz(s.a.v.) de “Allah’ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.” (İbn Mace, Ahkam, 2) buyurarak konunun önemini ifade eder.

Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından vergi memuru olarak Hayber’e görevlendirilen Abdullah bin(r.a.) Revaha’ya, yahudiler vergiyi az alması için kadınların ziynet eşyalarını rüşvet olarak teklif ettiler. Bu durumda Abdullan bin Revaha(r.a.) “teklif ettiğin şey rüşvettir, biz onu yemeyiz.” diyerek rüşvet karşısında bir Müslümanın tavrının nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir.

rüşvet

İslam dininde rüşvet almak ve vermek yasaktır çünkü rüşvet, haklıyı haksız, haksızı da haklı yaparak adaletin ortaya çıkmasına engel olur. Devletin görevlisine verilen hediyeler rüşvettir. Kamu görevlisinin rüşvet alması, işini ve yetkisini kötüye kullanmasına yol açar.

Rüşvet kişiler için olduğu kadar toplumlar için de kötüdür. Rüşvetin yaygın olduğu yerde, haksızlık çoğalır. Toplumda emniyet ve güven ortamı olmaz. Sosyal düzen bozulur. Rüşvet, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre de yasaklanmış, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmiştir.

Yorum yapın