Faiz Nedir? Dinimizde Faizin Haram Kılınması

Faiz sözlükte artmak, çoğalmak, fazlalaşmak anlamlarına gelir. Faizin Arapça karşılığı riba’dır. Terim anlamı olarak faiz, borç verilen parayı veya malı fazlasıyla geri almak, paradan para kazanmaktır.

Faiz, haksız kazanç yollarından biri olduğu için İslam dininde şiddetli bir şekilde haram kılınmıştır. Faizin alışveriş veya bir ticaret olmadığı da açıkça söylenmiştir. “Faiz yiyenler (kabirlerinden) şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kaktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların ‘Alım satım tıpkı faiz gibidir’ demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir; Orada devamlı kalırlar.” (Bakara suresi, 275. ayet)

faiz nedir

İslam dininde faizin haram kılınmasının birçok hikmeti vardır. Faiz dünya ve ahiret hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiler. Faiz, malımızın bereketsizliğine neden olur. Sadaka veya infak ise bereketlenmesine yol açar. İnfak etmek sosyal adaleti ve refahı artırır.

Allah(c.c.) şöyle buyurur: “Allah faizi tüketir (faiz karışan malın bereketini giderir) sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” (Bakara suresi, 276. ayet) Hz. Peygamberimiz(s.a.v) faiz konusunda şöyle buyurur: “Faizcilikle zenginleşen kişinin sonu mutlaka fakirliktir.” (İbn Mace, Ticaret, 58)

Faiz, varlıklı insanların ihtiyaç sahiplerini sömürmesine yol açar. Sermayenin belli kişilerde birikip sınıf farklılıklarına ve gelir dağılımının farklılığa neden olur. Faiz, toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler ve toplumda sosyal dengenin bozulmasına yol açar.

İslam ekonomisinin en önemli unsuru faiz yasağıdır. İslam’a göre paranın üretim dışında tutulması uygun değildir. Üretime katmadan veya risk ve zarara katlanmadan para üzerinden para kazanmak haram kılınmıştır.

dinimizde faiz

Müslüman bir kişi dünya ve ahiret hayatını düşünerek hareket etmeli, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmamalıdır. Allah’ın(c.c.) koyduğu emir ve yasaklara uymalıdır.

Yorum yapın