Onlar Grubu Nedir? Kurucuları Kimlerdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden Nedim Günsür, Turan Erol, Nevin Çokay, Mehmet Pesen, Mustafa Esirkuş, Leyla Gamsız ve Orhan Peker’in de aralarında olduğu Onlar Grubu, 1947’de kurulmuştur.

Amaçları Anadolu’nun geleneksel nakış motifleriyle çağdaş Batı resminin anlatım biçimlerini birleştirerek seçtikleri konuları soyutlama anlayışıyla işlemekti.

Topluluktaki ressamların her biri özgün çizgisini korumuş ve Türk resminin kaynaklarına yönelerek resim sanatına katkıda bulunmuşlardır.

Orhan Peker (1928-1978): Güzel Sanatlar Akademisini bitiren ressam, Oscar Kokoschka’nın Yaz Akademisi’ne devam ederek taş baskı tekniği (litografi) çalışmıştır. Resim konularını doğadan seçen sanatçı, 1960’tan sonra çalışmalarının özellikle at başları üzerinde yoğunlaştığı görülür.

Eserlerinde Anadolu’nun bozkır havasını tüm gerçeğiyle, kendine özgü yorumuyla yansıtmıştır. At, kuş, kedi, horoz gibi çeşitli hayvan resimlerinde figürü yitirmeden simgesel renklerle çalışmıştır. Peker’in gerçekleştirdiği güvercin ve ayçiçeği resimleri anlam incelikleri ile yüklüdür.

“Torbalı Atlar”, “Balıklar”, “Kediler ve Güvercinler”, “Atlar” onun sanatını en iyi yansıtan resimlerdir.

Nedim Günsür (1924-1994): Sanatçı naif özellikler de taşıyan figüratif eserleriyle tanınır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisidir. İlk dönemlerinde maden işçilerinin yaşamlarını dışavurumcu bir anlayışla resmetmiştir.

Resim. 04.15: Kırda çocuklar, Nedim Günsür

“Uçurtmalar”, “Lunaparklar ve Bayram Yerlerinde oluşan eserlerinde fantastik bir eğilim görülür. Gecekondu insanının yaşam savaşını, göçü, gurbetçiler konulu bir dizi resimde dramatik yönü ağır basan fantastik çalışması vardır. Bir yandan da “Balıkçı Barakası”, “Büyükdere’den Beykoz’a Bakış” ve “Denize İnen Sokak” gibi deniz konulu resimler, lunapark ve bayram yeri resimleri yapmıştır.

Yorum yapın