Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)

Yunanlıları yurdumuzdan çıkaran Türk ordusu, Boğazlar ve İstanbul üzerine yürüyüşe geçti. Fransızlar ve İtalyanlar, savaştan çekilmişti.

Yalnız kalan İngiltere, sömürge ve kolonilerinden savaşı sürdürmek için yardım istedi. Ancak İngiliz sömürge devletleri bir savaş durumunda İngiltere’ye yardım etmeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine İngiltere, TBMM’ye ateşkes önerisinde bulundu.

İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini Mudanya’da yapılacak ateşkes görüşmelerine davet ettiler. Bu görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti katıldı. Görüşmeler, 3 Ekim 1922’de başladı.

Türk heyetinin başkanı İsmet Paşa idi. Yunanlı temsilciler, toplantıya alınmadılar ve haklarında verilecek kararı öğrenmek için Mudanya açıklarında bir gemide beklediler. Yapılan görüşmeler sonucunda 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın önemli maddeleri şunlardır:

  • Türk ve Yunan kuvvetleri arasın da ki savaş sona erecek.
  • Doğu Trakya, Meriç Irmağı sınır olmak üzere Türkiye’ye bırakılacak.
  • Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya’yı boşaltacak.
  • Yunanlılardan boşalan yerleri İtilaf Devletlerinin askerleri devralacak fakat onlarda en geç bir ay içerisin de Doğu Trakya’yı Türkiye’ye teslim edecekler.
  • Türkler, barış antlaşması imzalanıncaya kadar, güvenlik ve düzeni sağlamak için Doğu Trakya’da sekiz bin jandarma bulun duracak.
  • İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin yönetimine bırakılacak.
  • İtilaf Devletlerinin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacak.

Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Millî Mücadele’nin sıcak savaş dönemi sona erdi ve İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı uygulama planları boşa çıkmış oldu. Bu anlaşma ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, savaş yapmadan İstanbul’u, Boğazları ve Doğu Trakya’yı ele geçirmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması, büyük bir siyasal zaferdir.

Yorum yapın