Maden Çağında Anadolu (MÖ 3000-2000) | Alacahöyük, Truva, Kültepe

Bu dönemde taş aletler yerini parlak perdahlı, yüzleri, kulpları, yiv biçimindeki bezemeleriyle madeni kapların taklit edildiği çanak çömleklere bırakmıştır.

Kalay ve bakırın karıştırılmasından elde edilen tunç, bu çağa damgasını vurmuştur. Maden Çağı’nın simgesi olan tunçtan, silah, heykel ve mühürler yapılmıştır.

Bu dönem yapılarında dikdörtgen bir yapı şekli olan megaron plan uygulanmıştır. Yapılar önü açık yarımada şeklindeki girişi ile ortasında ocak bulunan büyük bir odadan meydana gelmiştir.

Bu çağın en önemli yerleşim birimleri Orta Anadolu’da Alacahöyük (Çorum), Alişar (Yozgat), Kültepe (Kayseri), Karahöyük (Konya), Boğazköy (Çorum), Ahlatlıbel, Gordion (Ankara) ve Truva (Çanakkale)’dir.

Alacahöyük: Hititlerin baş- kenti Hattuşaş’a çok yakın olan Alacahöyük’te surlar, sokaklar, su kanalları, kaldırımlar, fırınlar, tapınak ve saraylardan arta kalanlar gelişmiş bir uygarlığın tanıklarıdır. Altından çeşitli buluntular, tunç iğneler, ok ucu, mızrak ucu, hançer, kama, bıçak gibi tunçtan silahlar güçlü bir madenciliğin işaretleridir. Mezar içine bırakılan armağanlar içinde güneş kursları en başta gelenlerdendir. (Resim 02.04)

Resim. 02.04: Alacahöyük

Truva: Homeros’un yazdığı İlyada Destanı’nda anlatılan Troya Savaşı’nın geçtiği Çanakkale’deki antik kenttir. (Resim: 02.05)

Kazılardaki buluntular höyüğün birinci ve ikinci katlarında Tunç Çağı’nda yerleşim gördüğünü göstermektedir.

Etrafı surlarla çevrili Truva’daki evler, tapınaklar ve saraylar megaron planlıdır.

Resim. 02.05:Truva Antik kenti

1. Dünya Savaşı’nda bu büyük hazine Almanya’dan Rusya’ya götürülmüştür. Yurdumuzda kalan kimi eserler ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

Kültepe: Anadolu’ya gelen Hititlerin kurduğu ilk şehir olan Kültepe, Kayseri sınırları içindedir. Kazılarda çivi yazısıyla yazılmış çeşitli tabletler bulunmuştur.

Bu dönemin buluntuları arasında kerpiç evler, depolar, mezarlarda ölü armağanları olarak değerli taş ve metallerden takılar, tunç silahlar, kaplar, fildişi tanrıça figürlerine rastlanmıştır. Silindir mühürlerde mitolojik savaş sahneleri; damga mühürlerdeyse geometrik şekiller ve hayvan figürleri (Resim: 02.06) yer almaktadır.

Yorum yapın