Kalkolitik Çağda Anadolu (Taş-Bakır Çağı/MÖ 5500-3000) | Hacılar

Neolitik Çağ ilk köy topluluklarının geliştiği, avcılığın eski önemini yitirdiği dönemdir. Maden aletlerin yanı sıra taş aletlerin de kullanılması nedeniyle bu döneme taş ve maden dönemi anlamına gelen Kalkolitik Çağ denilmektedir.

Bu dönemde tahıl alım satımıyla birlikte ticaretin üretime yönelmesi, toplumsal yapıda da köklü değişikliklere yol açmıştır.

Kalkolitik Çağ’da yerleşimlerin çevresi surlarla güvenlik altına alınmıştır. Genellikle üstleri geometrik bezemeli kaplar yaygın olarak kullanılmış, bereketi simgeleyen kadın figürleri, idoller, damga mühürler bu dönemin  buluntuları

arasında yer almıştır.

Neolitik dönemin devamı olan Hacılar, Köşkhöyük, Canhasan Kalkolitik Çağ’ın en önemli yerleşimleri sayılmaktadır.

Hacılar

Hacılar: Burdur civarında yerleşimde yapılan kazılarda mermer kaplar, baltalar, keskiler, öğütme taşları, obsidiyen aletler, orak sapları, taş boncuklar, fosilleşmiş deniz kabuklarından bilezikler, damga mühürler, bereketi simgeleyen çekik gözlü ana tanrıça heykelcikleri ile silahlar bulunmuştur.

Ayrıca evlerde buğday, arpa, mercimek, keçi, koyun, köpek ve büyükbaş hayvan kalıntılarına rastlanmıştır.

Yorum yapın