İsmet İnönü (1884- 1973) Kimdir?

İsmet İnönü İzmir’de doğmuştur. 1903’te Harp Okulunu, 1906’da Harp Akademisini birincilikle bitirmiştir.

31 Mart Olayını bastıran Hareket Ordusunda, Yemen İsyanı’nı bastıran harekette ve Balkan Savaşı sırasında Çatalca’da görev yapmıştır. I. Dünya Savaşı’nda Doğu ve Güney Cephesi’nde bulunmuştur. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’ye Edirne milletvekili olarak katılmış, Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilmiştir.

Düzenli Ordu’ya geçiş ve Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılmasında rol oynamış, I ve II. İnönü Savaşlarında Yunanların ilerleyişini durdurmuştur. Mudanya’daki ateşkes görüşmelerinde TBMM’yi temsil etmiş, Dışişleri Bakanı ve Türk heyeti başkanı olarak Lozan Barış Konferansı’na gönderilmiş ve Türkiye adına görüşmeler yapmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’nin ilk başbakanı olmuş, 1937’ye kadar kısa bir süre hariç bu görevi sürdürmüştür. Atatürk’ün ölümünden sonra TBMM tarafından cumhurbaşkanı ve aynı zamanda CHP genel başkanı seçilmiş, “Millî Şef” unvanını almıştır. Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’nın dışında tutmayı başarmış, savaştan sonra çok partili hayata geçilmesinde etkili olmuştur. 1950’de CHP, iktidarı Demokrat Parti’ye bırakırken İsmet İnönü de 1960’a kadar muhalefette kalmıştır.

Yorum yapın