İslamda Yardımlaşma ve Dayanışma

Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için insanlar, yardımlaşmaya ve dayanışmaya önem vermelidir. Toplu halde yaşayan insanlar, yardıma ve dayanışmaya ihtiyaç duyar. Yardımlaşma ve dayanışma sevgi ve saygı ortamının oluşmasına katkı sağlar. Kin, nefret ve kıskançlık gibi kötü duygular yardımlaşma ve dayanışma ile yok edilir.

İslam, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili emirler ve tavsiyelerde bulunmuştur. Müslüman toplumlarda zekat, sadaka, sadaka-ı cariye ve infak gibi uygulamalar vardır.

yardımlaşma ve dayanışma

İslam kimlere yardım etmemiz gerektiğini ve bu yardımın nasıl olacağını Kur’an-ı Kerim’de açıklar: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elleriniz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)

Allah, iyilik ve güzellik üzerinde yardımlaşmamızı ister. “…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maide suresi, 2. ayet) Yardımlaşma ve dayanışma hakkında Peygamber Efendimiz(s.a.v.) şöyle buyurur: “… Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.” (Buhari, Mezalim,3)

yardımlaşma ve dayanışma
Türk Kızılayı’nda çalışan bir gönüllü. (Ankara)

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.’’ (Müslim, Birr, 66.)

İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesi vakıfların kurulmasına vesile olmuştur. Vakıflar, ihtiyaç sahibi insanlar için aşevleri, hastaneler, camiler, çeşmeler, misafirhaneler, okullar ve yetimhaneler yapmıştır.

Yardımlaşma ve dayanışma hem maddi hem de manevi olarak yapılır. Müslümanın Müslümana dua etmesi ve onun iyiliğini istemesi manevi bir yardımdır. Yardımlarımızı karşılıksız yapmalıyız. Karşı taraftan herhangi bir menfaat beklememeliyiz. İyilik yaptığımız kişiyi incitmeden ve gönlünü kırmadan yardım etmeliyiz.

Yorum yapın