Ahlaki Yozlaşma Nedir?

“Kişinin mâlâyânî şeyleri terk etmesi, İslam’ın güzelliğinden ileri gelir.” (Mâlâyânî: Boş ve faydasız iş) (Muvatta, Hüsnü’lHulk, 3)

Ahlak, huy ve karakter anlamına gelmektedir. Kavram olarak ahlak, insanın isteyerek ve kötülüklerden uzak durarak iyi bir davranış yapmasıdır. Yozlaşma ise bozulma ve kötüleşme anlamına gelir.

İslam dini Müslümanların güzel ahlaklı olmasını ister; bunun için de bazı emir ve yasaklar koyar. Kur’an’ın koyduğu bu kurallara uyan Müslüman mutlu ve huzurlu olur. Ahlaki yozlaşma, toplumun kuralları çiğnemesi ve kötü davranışlar yapmasıyla ortaya çıkar.

Ahlaki Yozlaşma
Allah(c.c.), Müslümanları, Kur’an-ı Kerim’de şöyle tanımlar: “Ancak iman edip güzel işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” (Asr suresi, 3. ayet)

Peygamber Efendimiz(s.a.v.), peygamber olarak gönderiliş amaçlarından birini şöyle açıklar: “Ben güzel  ahlakı  tamamlamak  için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’lHulk, 8) Peygamberimiz(s.a.v.) insanlara iyi ve güzel davranışlar kazandırmak için gönderilmiştir.

İslam dinine göre iyi bir insan veya ahlaklı bir insan olmak, Kur’an-ı Kerim’in emir  ve yasaklarına uymakla mümkündür. Ahlaklı olmak ve bunun devamını sağlamak için ibadetleri yerine getirmek çok önemlidir. “Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebut suresi, 45. ayet)

Allah (c.c.) insana akıl ve irade vermiştir. İnsan aklını ve iradesini iyi ve güzel bir şekilde kullanmalı ve Allah’ın(c.c.) rızasını kazanacağı salih ameller işlemelidir. Ahlaki yozlaşmanın nedeni insanın nefsine uyup akıllı davranmamasıdır. İnsan nefsine ve arzularına yenilip Allah’ın(c.c) yasakladığı; haksızlık, intihar, gasp, hırsızlık, şiddet, uyuşturucu, alkol ve fuhuş gibi kötü işleri yapmamalıdır.

Günümüzdeki ahlaki yozlaşmanın pek çok nedenleri vardır. İletişim araçlarının ve sosyal medyanın amacının dışında faydasız, boş ve kötü şekilde kullanılması ahlaki yozlaşmanın nedenlerinden biridir. Dinî değerlere ters düşen, müstehcen içerikli televizyon programları, magazin programları, dizi filmler ve internet siteleri ahlaki yozlaşmaya neden olmaktadır.

Müslüman bir kişi vaktini mâlâyânî işlerle yani, boş ve faydasız işlerle geçirmemelidir. Hem bu dünya hem de ahiret için faydalı olan Allah’ın(c.c.) sevgisini kazanacağı ve insanlara faydası olan işlerle meşgul olmalıdır.

Yorum yapın