İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri Nelerdir?

İman, ibadet ve ahlakla ilgili hükümlerin, insanın davranışlarında ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında önemli katkıları vardır.

Allah’a(c.c.) iman eden ve ibadetlerini yerine getiren bir kişinin ahlaklı olması, kendi ve başkalarının haklarına karşı duyarlı olması beklenir.

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri

Allah(c.c.) kâinatın ve kâinatın içindekilerin yaratıcısı ve sahibidir. Allah (c.c.) yarattığı şeyleri insanın hizmetine sunmuştur. Fakat insanoğlunun bu lütufları, sınırsız ve sorumsuzca kullanma hakkı yoktur. Mal ve mülk insanın elinde emanettir. Müslüman Allah’ın(c.c.) bu konuda bizlere koyduğu sınırları aşmaz.

Sosyal hayatın düzeni ve bireysel ilişkilerin önemli bir unsuru, ticari ve ekonomik ilişkilerdir. Toplumsal hayatta güven ve istikrar oluşturmak için kurallara ihtiyaç vardır.

Allah’a(c.c.) iman eden bir Müslüman, iktisadi konularda da dünya ve ahiret dengesini korumalıdır. Allah’ın(c.c) verdiği emaneti sorumsuzca kullanmamalıdır. Harcamalarında bencil olmamalı ve israf etmemelidir. Allah’ın(c.c.) emrettiği ahlaki sınırlar içinde ekonomik ilişkilerini yürütmelidir.

İslam ahlakı, ekonomik işlerimizde öncelikle helal kazanç olması gerektiğini vurgular. Kul hakkını gözetmek, infak etmek (zekât ve sadaka vermek), paylaşmak, işçinin işini güzel yapması, işverenin de işçiye haksızlık etmemesi İslam’ın ekonomik ilişkilere koyduğu sınırlardır. Sosyal denge ve adalet bu sınırlar gözetilirse sağlanır. Aksi halde toplumda güvensizlik oluşur, gelir ve servet dengesi sağlanamaz.

İslam’ın ekonomik ilişkilerimizde önem verdiği bir diğer temel konu kanaatkâr olmaktır. Müslüman kişi dünyanın geçici bir hayat olduğunu unutmamalı, daha fazla mal için helal sınırları terk etmemelidir.

İslam ekonomisinin temellerinden biri de Müslüman kişinin cömert olmasıdır. Cömertlik eldeki maddi ve manevi imkânları hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak paylaşmaktır. Cömert olmak Müslümanı cimrilikten korur. İsar, Müslüman kardeşini kendine tercih etmek, önceliği Müslüman kardeşine vermek demektir.

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri Nelerdir?

Müslüman tasarruf sahibi olmalı; ne saçıp savurmalı ne de cimri olmalıdır. İslam ekonomisinin ahlaki temellerinden biri de paylaşmaktır. Müslüman her davranışında Allah’ın(c.c.) onu gördüğü bilinciyle hareket etmeli, işini güzel yapmalıdır.

İslam ahlakı hayatımızın tüm alanlarında bizden doğru, dürüst, güvenilir, adil ve yardımsever olmamızı ister.

Yorum yapın