Helal Kazancın Önemi Nedir?

“Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir.” (Buhari, Büyu’, 15)

İslam dininin amacı insanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için de hayatımıza bazı düzenlemeler getirir. İslam, yemek, içmek, giyinmek, eğlenmek, çalışma, kazanç elde etme, aile ilişkileri, sosyal ve ekonomik hayatımızda bazı kurallar koyar. Helal kazançta bunlardan biridir.

İslam’da mal ve mülk edinme tıpkı ilim gibi gereklidir. Çünkü kişinin kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesi, ailesinin nafakasını sağlayabilmesi ve toplumların ayakta durması için meşru yollardan çalışıp helal kazanç elde etmesi gerekir. Helal kazanç, İslam dininin belirlediği sınırlar içinde elde edilen rızıktır. İslam dininde haksız kazanç olan; hırsızlık, gasp, tefecilik, faiz, hile, kumar ve rüşvet yasaklanmıştır.

Helal Kazancın Önemi

İslam dininde kişinin kendi emeğiyle kazandığı mal övülürken hibe, miras, zekat ve nafaka yoluyla mal edinmesi de helal görülmüştür.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.”( Bakara suresi, 169. ayet)

Peygamber Efendimize(s.a.v.) en temiz kazancın ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Kişinin kendi elinin emeği, bir de dürüst ticaretin kazancı.” (Müsned, IV, 141) Çalışma deyince aklımıza sadece bağ, bahçe ve tarlada çalışma değil gerek bedenen gerekse zihnen her türlü emek ve çalışma gelmelidir.

Müslüman kişi kazancının helal olması için Allah’ın(c.c.) yasakladığı şeylerden uzak durmalıdır. Rızkımızın helal ve temiz olmasına özen göstermeliyiz. Kul hakkını gözetmeliyiz. Hırs ve açgözlülükle kazanç elde ederek harama bulaşmamalıyız. Haram kazanç, günaha, sıkıntıya, darlığa sebep olur ve cehenneme götürür. Helal kazanç ise ibadet olduğu gibi, rızkın genişlemesine, bolluğa sebep olur ve cennete götürür.

Yorum yapın